Terms

Here you can read about terms and conditions of Sagari.gg

Allmänna villkor

 • Sagari eSports följer utformingen i enighet med E-sports Code of Conduct
 • Vinnaren utses av expertjury från Sagari eSports och kan inte påverkas.
 • Juryns beslut kan inte överklagas
 • Du måste vara över 18 år för att delta.
 • Vinsten kan inte överlåtas till någon annan.
 • Sagari eSports tar ej ansvar för tekniska problem vid överbelastning av aktuell plattform. Sagari eSports tar ej heller ansvar för konsekvenserna av att tävlingen inte kan slutföras.
 • Sagari eSports förbehåller sig rätten att upphäva tävlingen och deltagandeprocessen i tävlingens alla stadier om detta anses nödvändigt. Om tävlingen avslutas i förtid ansvarar inte Sagari eSports för eventuella kostnader eller utgifter som deltagarna har haft i samband med tävlingen.
 • Priser i Sagari eSports tävlingar kan ej bytas mot kontanter eller andra varor än dem som anges i respektive tävlingsinstruktion.
 • Slutdatum för anmälningen finns specificerad i tävlingsinlägget. Anmälningen startar i samband med tävlingsinlägget publiceras.
 • Du som deltagare i tävlingen samtycker enligt personuppgiftslagen (1998:204) till att Sagari eSports får behandla dina personuppgifter i syfte att publicera tävlingsbidrag och vinnarnas namn via Sagari eSports och annonsörens kanaler, som t.ex. hemsidor och sociala medier. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon tredje part.
 • Du som tävlingsdeltagare ansvarar för att ditt tävlingsdeltagande är förenligt med svensk lag och att deltagandet inte innehåller stötande inslag. t.ex. rasistiska sådana. Deltagandet får inte innebära intrång i någons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter
 • vinstskatt betalas av vinnaren och redovisas av vinnarna själva.
 • Vinsten skickas inte utanför Sverige
 • Vinster vars värde överstiger 1300 kr måste beskattas. Vinnaren är skyldig att redovisa vinsten i sin inkomstdeklaration

Don’t Miss A Thing!

Stay up to date by subscribing to our newsletter